Program wyborczy

Racibórz i jego mieszkańcy zasługują na lepszą przyszłość i wierzę, że wspólnie możemy to osiągnąć.
#INFRASTRUKTURA

Dynamiczny rozwój dróg i komunikacji

 • Zintensyfikowanie działań zmierzających do wybudowania drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od Raciborza do autostrady A1,
 • Podjęcie działań na rzecz usprawnienia dojazdu do autostrady A4,
 • Powołanie profesjonalnego zespołu koordynującego budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna,
 • Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta (od ul.Rybnickiej do Sudołu),
 • Rozwój i poprawa stanu technicznego dróg publicznych i chodników w całym mieście,
 • Kompleksowe połączenie sieci dróg rowerowych w Raciborzu, skomunikowanie gmin ościennych drogami rowerowymi,
 • Likwidacja łączonych linii autobusowych,
 • Poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych,
 • Modernizacja najbardziej zakorkowanych skrzyżowań w Raciborzu,
 • Budowa nowych parkingów w mieście, osiedlowych i przy ogródkach działkowych,
 • Działania na rzecz rozwoju połączeń kolejowych,
 • Budowa terminala intermodalnego (połączenie transportu kolejowego z drogowym),
 • Wykorzystanie Odry w celach gospodarczych, transportowych i turystycznych.
#INNOWACYJNOŚĆ

Racibórz musi być innowacyjny

 • Racibórz jedną wielką strefą ekonomiczną dla innowacyjnych inwestycji – promowanie strefy wśród małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Innowacyjny Racibórz – miasto otwarte na nowe pomysły, inwestycje w rozwiązania z zakresu smart city,
 • Zorganizowanie raciborskiego hackathonu (maratonu programistów) sposobem wykreowania pomysłów na miasto przyszłości,
 • Startup-owy Racibórz – działania na rzecz wsparcia start-upów,
 • Działania na rzecz rozwoju klastrów łączących biznes, naukę i samorządy,
 • Budowa hal produkcyjnych dla początkujących przedsiębiorców.
#INICJATYWA

W Raciborzu dzieje się

 • Aktywne działania na rzecz powstania mokrego, wielofunkcyjnego zbiornika Racibórz Dolny wykorzystywanego w przyszłości do celów gospodarczych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni,
 • Kompleksowa modernizacja lodowiska ze skateparkiem,
 • Nowe place zabaw, zainstalowanie zestawów zabawowych dla dzieci niepełnosprawnych na placach zabaw,
 • Budowa pumptracka -rowerowego placu zabaw,
 • Wspieranie funkcjonujących i organizacja nowych wydarzeń ogólnopolskich i międzynarodowych promujących miasto,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w realizacji działań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i społecznych,
 • Rewitalizacja miasta z uwzględnieniem realnych potrzeb mieszkańców,
 • "Nie" dla budowy kolejnego kloca na Placu Długosza!
 • Rewitalizacja Parku Roth,
 • Budowa nowych mieszkań,
 • Działania na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych poprzez:
  • Wsparcie inicjatyw, modernizację infrastruktury,
  • Utrzymanie budżetu przeznaczonego dla działkowców i coroczną waloryzację,
  • Podjęcie starań w zakresie doprowadzenia bieżącej wody do zainteresowanych Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • W oparciu o przegląd planu zagospodarowania przestrzennego miasta poszerzenie istniejących Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stworzenie nowych.
#EDUKACJA

Edukacja to inwestycja w przyszłość

 • Zwiększenie ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach,
 • Lekki tornister - modernizacja pomieszczeń w celu pozostawienia w szkole książek i zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń,
 • Wspieranie rozwoju osobowości dzieci i młodzieży,
 • Pozyskiwanie środków finansowych na remonty boisk szkolnych,
 • Budżet obywatelski w szkołach,
 • Wsparcie funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego w Raciborzu,
 • Wzmocnienie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, poprzez prowadzenie wspólnych projektów,
 • Wsparcie rozwoju infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (modernizacji sal dydaktycznych i obiektów, w tym stadionu i przywrócenie do użytkowania auli),
 • Wsparcie utworzenia i funkcjonowania Centrum Kongresowego Doradczo – Szkoleniowego z którego będą mogli korzystać studenci, nauczyciele i uczniowie raciborskich szkół, studenci Uniwersytetu Dziecięcego, słuchacze Uniwersytetu III Wieku oraz przedsiębiorcy,
 • Wsparcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii.
#ŚRODOWISKO

Mocno zielony, czysty Racibórz

 • Przede wszystkim termomodernizacja z wykorzystaniem rządowego programu Czyste Powietrze,
 • Budynki miejskie z ekologicznym ogrzewaniem,
 • Dopłata do nowoczesnych rozwiązań proekologicznych,
 • Program osłonowy najuboższych, po wymianie ogrzewania na ekologiczne, wyrównanie różnicy w rachunkach,
 • Ogólnomiejskie akcje sadzenia drzew i krzewów,
 • Tworzenie skwerów, zielonych przystanków, przekształcenie betonowych podwórek szkolnych w zielone wyspy,
 • Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i szkół.
#NIEPEŁNOSPRAWNI

Niepełnosprawni są wśród nas.

 • Aktywne zaangażowanie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je osób i organizacji w planowanie i realizację polityki miasta na rzecz dostępności dla niepełnosprawnych,
 • Inspirowanie przedsięwzięć mających na celu integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • Działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych,
 • Przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione,
 • Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym oraz przystosowanie miejskich obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
#SENIORZY

Aktywny, zdrowy senior.

 • Program „Zdrowy kręgosłup”-zajęcia usprawniające dla seniorów organizowane we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu,
 • Zaangażowanie przedszkoli i szkół do realizacji działań o charakterze wielopokoleniowym,
 • Wsparcie seniorów w zakresie pozyskiwania funduszy z programów zewnętrznych,
 • Wsparcie w organizacji działań z zakresu aktywnego spędzania czasu i wspólnej zabawy.
więcej

Filmy

Kandydaci do rady miasta

Pragniemy przedstawić naszą sprawdzoną drużynę, która będzie się ubiegać o miejsca w Radzie Miasta Racibórz.

W mediach

Artykuły na temat mojej działalności.
Piątek, 15 września 2017
Remont Rudzkiej. Radni szukają winnych, pytają kto szkodzi PRD?

Roboty drogowe na Ostrogu zbliżają się ku końcowi, ale temperatura emocji dotyczących remontu rośnie. Opozycja dociska prezydenta Lenka czy „nie lekceważy istotnego problemu”...

źródło: www.nowiny.pl
Środa, 14 marca 2018
Pół roku na odpowiedź. Czy złamano statut miasta?

Radni Szukalska i Fita dopiero po 6 miesiącach otrzymali od prezydenta miasta odpowiedź na interpelację z września 2017 roku. Statut Raciborza określa ten termin na 21 dni...

źródło: www.nowiny.pl
Pokaż wszystkie

Biografia

Nazywam się Michał Fita. Mam 40 lat. Podobnie jak moi rodzice urodziłem się w Raciborzu. Prywatnie jestem mężem Moniki - lekarza weterynarii. Mamy dwoje dzieci.

Przez wiele lat cała rodzina związana była z RAFAKO. Dziadek Tadeusz Fita w 1984 roku był najdłużej pracującym „rafakowcem”. Nawet po przejściu na emeryturę prowadził tam modelarnię dla młodzieży i dorosłych. W latach 80 moi rodzice otworzyli swój pierwszy sklep. Była to kwiaciarnia niedaleko dawnej fabryki Ślązak przy dzisiejszej ul. Podwale. Następny ich sklep znajdował się przy ul. Pomnikowej i kolejny przy ul. Szewskiej, który nazwali „Złota Brama”. Już jako nastolatek, z pełnym zaangażowaniem, pomagałem rodzicom w prowadzeniu ich działalności.

Ukończyłem Policealne Studium Ekonomiczne na kierunku Administracji Państwowej, a następnie studia magisterskie w zakresie Animacji Społeczno-Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim.

Mam 17 letnie doświadczenie pracy w samorządzie. Pracowałem w Raciborskim Centrum Kultury, następnie na stanowisku specjalisty ds. pozyskiwania środków unijnych w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym „Górna Odra sp. z o.o.”. Od 9 lat pełnię funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Na tym stanowisku pozyskałem środki unijne, ministerialne, samorządowe oraz od sponsorów prywatnych zarówno na prowadzenie działań kulturalnych, jak i na duże inwestycje, w tym kompleksowy remont MOKSiR, remonty taboru i infrastruktury Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach, która stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych w regionie atrakcji turystycznych.

W 2010 roku zostałem wybrany do Rady Miasta Racibórz. Ponownie zostałem wybrany w 2014 roku, tym razem jako kandydat niezależny. W trakcie trwania obu kadencji wsłuchiwałem się w problemy mieszkańców, którymi się później zajmowałem. Były to różne sprawy, począwszy od braku miejsc parkingowych, poprzez sprawy związane z rynkiem pracy czy halami produkcyjnymi na wynajem dla młodych przedsiębiorców. Zajmowałem się również ważnymi tematami dla całego regionu – m.in. problemami Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także Zbiornikiem Racibórz. Współorganizowałem i byłem uczestnikiem posiedzeń komisji sejmowych i zespołów poświęconych m.in. budowie Zbiornika Racibórz Dolny.

Jestem człowiekiem wielu pasji.

więcej